Dokumentacija

Preduzeće za proizvodnju, usluge i promet "JOKER PLUS", D.O.O., Kragujevac, upisano je u sudski registar kod Trgovinskog suda u Kragujevcu pod brojem Fi. 664/2001, dana 24.05.2001. godine, kao pravni sledbenik Preduzeća za proizvodnju usluge i promet "JOKER", O.D., Milan Vranić, koje je upisano kod Trgovinskog suda u Kragujevcu pod brojem Fi. 26/2000, dana 14.01.2000. godine pod brojem registracionog uloška: 1-19284-00.

Dana 29.08.2005. godine, Agencija za privredne registre Republike Srbije, donela je rešenje broj BD. 5333/2005, kojim je usvojen zahtev preduzeća "JOKER PLUS" D.O.O. za prevođenje u registar privrednih subjekata. (PIB: 101224131).

Na rasploaganju vam je dokumentacija firme Joker "JOKER PLUS" D.O.O

   Potvrda o izvršenoj registraciji

Detaljnije  

   Rešenje

Detaljnije  

   Rešenje o registraciji Joker Plus d.o.o.

Detaljnije  

   Rešenje o registraciji Joker Plus d.o.o.

Detaljnije  

   Rešenje Joker Plus d.o.o. Ogranak 1.(Kneza Mihaila 278)

Detaljnije