Maloprodaja

U skladu sa preduzetničkim duhom "Joker plus D.O.O." otvara četri maloprodajana objekta pod nazivom "Joker Zdrava Hrana", gde pored naših proizvoda po extra niskim cenama možete naći i  široki izbor proizvoda koji nose oznaku ’’zdrava hrana’’ (macrobiotic).

Kako bi ostvarili zacrtane ciljeve, aktivnu ulogu imaju i  naši kupci, dobavljači i spoljni partneri čija iskustva i znanja ugrađujemo u naše procese.

Posetite nas u nekoj od naših maloprodajnih objekata koji se nalaze na sledećim lokacijama:


 

PRODAVNICA br. 2 ­ ZDRAVA HRANA JOKER

Ul:Kralja Petra I br.12 (preko puta zgrade Kifla)

Kragujevac

tel.060/3059022

 

PRODAVNICA br. 4 ­ ZDRAVA HRANA JOKER

Ul:Atinska br.2/lok.15 (Aerodorom tržnica)

Kragujevac

tel.060/3059004

 

    
Joker plus