Sertifikati

Kvalitet i bezbednost proizvoda osigurani su uspostavljanjem Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i Sistema upravljanja higijenom uključujući HACCP za oblast: proizvodnja praškastih proizvoda, prerada kikirikija i prepakivanje ostalih prehrambenih proizvoda. ISO i HACCP standarde smo uveli  septembra 2006. godine, među prvima u oblasti proizvodnje hrane, od strane serifikacionih kuća Evrocert i Q qualityAustrija priznatih i van granica naše zemlje.

   Qualityaustria - HACCP ISO 9000 - 2008

Detaljnije  

   IQNet - ISO 9001 - 2008

Detaljnije  

   Evrocert - HACCP

Detaljnije  

   Evrocert - SRPS ISO 9001:2008

Detaljnije  

   Evrocert - Sistem menadžmenta kvalitetom

Detaljnije